داود فنايي: نيم نگاهي به صعود داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

داود فنايــي مربي دروازهبانهاي اكســين البرز در باره روند شكســت ناپذيري تيمش ميگويد: «از ابتداي حضور يحيي گلمحمدي در اكسين نظم و انسجام تيمي در دستور كار قرار گرفت و روي سازمان تيمي كار شده است اما هنوز مشكلاتي وجود دارد كه بايد مرتفع شــود. اينگونه نبوده كه بگوييم فقط دروازهبان در كلين شيت سهم بزرگي داشته، زماني ميتوانيد بگوييد يك گلر كلين شــيت داشــته كه در هر بازي چند سيو عالي داشته باشــد و به نظر من طي بازيهاي اخيــر همه اعضاي تيم وظايــف خود را بخوبي انجام دادهاند تا اين نتايج رقم خورد».

فنايي در باره شانس صعود اكسين به ليگ برتر ميگويد: «با توجه به اينكه اكســين اولين سال حضورش در ليگ يك را سپري ميكند و همچنين 2 تيم به ليگ برتر صعود ميكنند كار خيلي ســختي در پيش داريم، در حال حاضر 7 امتياز با صدر فاصله داريم، تمام تلاشمان را براي كاهش فاصله به كار خواهيم بست، اگر در بازيهاي رو در رويي كه با مدعيان داريم بتوانيم پيروز ميدان شويم، ميتوانيم نيم نگاهي به صعود داشته باشيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.