هديه ولفسبورگ براي فرزندان دژاگه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تنها بازيكن ايراني بوندسليگا جالبترين هديه را از حامي مالي باشــگاه ولفســبورگ دريافت كرد. اشــكان دژاگه بعد از دو سال بازي در العربي قطر، دوباره به بوندسليگا و ولفســبورگ برگشت و پيراهن شماره 25 اين تيم را به تن كرد. پيراهني كه البته تنها هديه آلمانيها به مليپوش فوتبال ايران نبود و دو پيراهن ديگر را هم به او هديه كردند؛ به خودش كه نه، به فرزندانش. در واقع اين هديه ويژه از سوي حامي مالي باشــگاه ولفســبورگ بود كه دو پيراهن ديگر با شماره 25 را طراحي و نام عاليا و عاليشا دختران خردسال اشكان را پشت اين پيراهنها حك كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.