از خودكشي تا خودخوري برانكو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فاصله رويا تا واقعيت ميتواند همينقدر كم باشد؛ به اندازه شباهت برانكوي سفارشي هواداران پرسپوليس با برانكوي واقعي كه حتي خود او را هم شگفتزده كرده است. اين كيك ويژه كه به شكل سرديس برانكو ايوانكوويچ ساخته شده، هديهاي است از سوي هواداران پرسپوليس براي تولد 63 ســالگياش و شايد هم بهانهاي براي تشــكر از او. سرمربي كروات پرسپوليس كه از شباهت آن كيك با چهره خودش حسابي هيجانزده شــده بود، از هواداران تشــكر كرد و قول داد براي رساندن پرســپوليس به اهداف بالاتر از هيچ تلاشي دريغ نكند: «حمايت شما هميشه بزرگترين كمك و همكاري است تا ما با هم بتوانيم به هدفهاي بزرگتري در ايران و آسيا برسيم». هواداران هم با تقدير از برانكو به خاطر تحولي كه در پرســپوليس ايجاد كرده، از او و بازيكنان پرســپوليس خواستند با تمام قوا در مسابقات پيشرو حاضر شوند تا با اتحاد كامل به قهرماني در دو جام برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.