ناچو: يك پزشك گفت نميتواني فوتبال بازي كني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

تمــاس هســتيم. ما هميشــه در تماس بودهايم. من با خيلي از بازيكنان ســابقم در تماس هســتم. در چنين شــرايطي، البته كه پيامهاي كوچكي بين ما ردوبدل ميشــود. چــه ميتوانم بگويــم. او حالا تشخيص پزشكان را ميداند و بايد در اين زمينه كار كند. حــرف ديگري نميتوان زد. هنگامــي كه ما به هم پيام ميدهيم، پيامهايمان شــخصي است و آنها را براي عموم بازگو نميكنيم. همه نه اما بسياري از بازيكنان سابقم با من در تماس هستند و با هم درباره چنين مسائلي كه برايشان پيش ميآيد صحبت ميكنيم». خوب باشــد. او گفت: «زدن گل بستگي به كيفيت، اراده و شــور تيم دارد. ما بايد در اين زمينهها كار كنيــم. بعد هم بايد وارد جزييات شــويم. براي مثال، در گل اول نايينگــولان )در بازي رم با اينتر(، ما پرتعدادتــر بوديم اما ناگهان گل خورديم. ســپس ژوائو ماريو و پريشــيچ موقعيت از دســت دادند. آن هــم در لحظاتي كه ميتوانستيم از آنها استفاده كنيم و به گل تساوي برســيم. من تصميمهاي شخصي بر مبناي انتقــادات نميگيرم. ما در 14 مســابقه 10 بازي را بردهايم اما اين آمار هم كافي به نظر نميميرسد و ما بايد سطح خود را از اين هم بالاتر ببريم.» با عجله ترتيب داده شده بود، گفت: «من اشــتباهي كردهام و بابتــش عذرخواهي هم كردهام. من عواقبــش را ميپذيرم و پشيمانم كه دوران حضورم در اشتوتگارت به اين شكل پايان يافت. من نميخواهم در حــال حاضــر كاري در زمينه فوتبال انجام دهم.» گروســكروتز در جام جهاني 2014 با آلمان قهرمان شــد، هرچند كه در اين مســابقات به ميدان نرفت و تنها بازيكــن ذخيره بود. او در شــش ســال حضور در دورتموند دو بار فاتح ليگ شد و همچنين در ديدار نهايي ليگ قهرمانان 2013 برابر بايرن مونيخ هم بازي كرد.

ناچو، مدافع رئال از 12سالگي ديابت داشته است. كار او حتي به جايي رســيد كه يك پزشك به او گفت كه فوتبال را بايد كنار بگذارد. اين مدافــع اســپانيايي در رئال مادريد به شــكل خوبي جا افتاده است. او اما ميگويد كه ممكن بود اصلا كارش به حضــور در ميادين نكشد.

او ميگويد: «يك پزشــك به من گفت كه فوتبال براي من تمام شده است. يادم هست كه جوانتر بودم و تورنمنتي در مادريد داشتيم و من اجازه سفر با بقيه اعضاي تيم را پيدا نكردم.»

اما پزشك ديگري به او اجازه فوتبال بازي كردن را داد و گفت كه ورزش چقدر ميتواند در ســلامت يك كودك مهم باشد. اين بازيكن اسپانيايي هنوز هم سپاسگزار آن دكتر اســت: «آن دوشنبه، زندگي به من برگشــت.» ناچو همچنين گفت كه بايد بســيار مراقب خود باشــد: «من بايد سه برابر ديگران تلاش كنــم تا از خــودم مراقبت كنــم اما اين باعث ميشــود فرد مسوولتري باشــم. من بايد كمي مراقب چيزهايي باشم كه ميخورم اما هر كاري كه بخواهم را ميتوانم انجام دهم.»

لیگ برتر

يكشنبه 15 اسفند تاتنهام ............................................................................................... اورتون ساندرلند ......................................................................... منچسترسيتی دوشنبه 16 اسفند وستهم....وستهم........................................................................................... چلسی

بوندس لیگا

يكشنبه 15 اسفند آينتراخت فرانكفورت.............................................................. فرايبورگ هامبورگهامبورگ................................................................................. هرتابرلين

سری

يكشنبه 15 اسفند آتالانتا.....آتالانتا........................................................................................ فيورنتينا امپولی.....امپولی................................................................................................ جنوا كالياری...كالياری.............................................................................................. اينتر اودينزه....اودينزه....................................................................................... يوونتوس كروتونه...كروتونه......................................................................................... ساسولو تورينو ................................................................................................... پالرمو بولونيا......بولونيا............................................................................................... لاتزيو

لوشامپیونا

لوريان.....لوريان............................................................................................ مارسی تولوز........تولوز.................................................................................................... ليل موناكو.....موناكو................................................................................................ نانت 17:00 19:30 23:30 18:00 20:00 15:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 23:15 17:30 19:30 23:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.