حضور بوخاروف و آزمون در تركيب اصلي قطعي نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دانيليانتس، سرمربي روســتوف در جديدترين مصاحبه خود با روزنامه اســپورت اكسپرس روسيه درباره رويارويي با تيم منچستر يونايتد در مرحله يكچهــارم نهايي ليگ اروپا گفت و البتــه درباره رويارويي دوباره مورينيو و قربان بردي اف )نايب رييس و مربي روســتوف( هم صحبت كرد: «مورينيو خاطــره خوبي از رويارويي با تيمهاي قربان بــردي اف ندارد. در بازي قبلي خانگي برابر تيم تحت هدايت مورينيو عزم پيروزي داشــتيم اما در ثانيههاي پاياني گل تســاوي را دريافت كرديم. هر چند در ادامه رقابتها حذف شديم و باز هم شاهد رويارويي ديگري ميان مورينيو و قربان بردي اف در تيمهاي منچستر يونايتد و روستوف هستيم.»

دانيلياتس در پاسخ به پرسشــي مبني بر تضمين حضور سردار آزمون و الكســاندر بوخاروف در تركيب اصلي تيم روستوف برابر منچستر يونايتد با توجه به زدن 4 گل در بازي با تومسك گفت: « نه، چنين چيزي در تفكرات قربان بردي اف هم وجود ندارد. اگر بازيكني در تمرين چشــمان ما را جذب نكند به نيمكت باز خواهد گشــت. هر روز تمام بازيكنــان بايد نهايت توان خود را به كار بگيرند و شايســتگي خود را براي قرار گرفتن در تركيب اصلي روستوف به اثبات برسانند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.