تقابل دايي- برانكو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جز نفت و پرسپوليس كه ساعت 17:25 از شبكه سه پخش ميشود، بقيه رقابتهاي امروز را شــبكه ورزش پخش خواهد كرد. ســاعت 11:30 بازي تيمهاي ملي فوتبال ساحلي مالزي و ايران، ساعت 16 بازي پيكان تهران و شــهرداري اروميه در ليگ برتر واليبال و ساعت 19:30 هم ساندرلند و منچسترسيتي روي آنتن ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.