سرمربي لوركوزن اخراج شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

روگر اشــميت، سرمربي آلماني بايرلوركوزن بعد از كسب 5 شكست در 7 بازي اخير از ســوي مســوولان باشگاه بركنار شد. لوركوزن شــنبه در خانه دورتموند با نتيجه تحقيرآميز 6 بر 2 شكست خورد تا بالاخره صبر مسوولان اين تيم لبريز شده و اشميت را بركنار كنند. پيش از شكست برابر دورتموند، لوركوزن با 2 گل مغلوب ماينتس شــد و در ليــگ قهرمانان با نتيجه 4 بر 2 در آلمــان برابر اتلتيكو مادريد شكست خوردند تا اميد چنداني براي صعود به مرحله بعدي نداشته باشند. لوركوزن در رتبه نهم جدول بوندسليگا قرار دارد و اميدي براي صعود به ليگ قهرمانان فصل آتي نيز ندارد. اين بدترين عملكرد لوركوزن در 14 ســال اخير محســوب ميشود. اشــميت در ســال 2014 هدايت لوركوزن را بر عهده گرفــت و طي دو فصلي كه هدايت اين تيم را بر عهده داشت، سهميه ليگ قهرمامان را كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.