شعار و درگیري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در همان دقايق اوليــه بازي هواداران پرسپوليس عليه منصوريان و استقلال شعار دادند. همچنين چند هوادار تيم اســتقلال بــا پرچم آبي آمده بودند كه باعث درگيري لفظي ميان آنها با پرسپوليسيها شد. جالب اينكه در جايگاه نفتيها هم برخي هواداران پرسپوليس نشسته بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.