پرش بیرانوند از روي برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بعد از سوت پايان برانكو به سمت هواداران پرســپوليس رفت كه يكباره بيرانوند به سمت او دويد و دســتش را روي شــانههاي سرمربي پرسپوليس گذاشت و از روي سر او پريد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.