ابراهيمزاده: كيروش از عملكردم راضي بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود ابراهيــم زاده، مدافــع چپ گســترش فولاد كه به تازگي وارد فهرست تيم ملي هم شــده، درباره شكست تيمش مقابل پديــده ميگويد: «بازي خوبي مقابل پديده انجام داديم.

زميــن بازي شــرايط خوبي نداشــت اما مــا عملكردمان بد نبــود. موقعيتهاي گل زيادي داشــتيم كه نتوانستيم استفاده كنيــم. در نيمه دوم تلاش زيادي كرديم تا جبران كنيم اما گل سوم را دريافت كرديم. متاســفانه تا ميخواهيم در جدول يكي، دو رده صعود كنيم، شرايطمان سخت ميشود. البته ما در بازي اخير واقعا بدشانس بوديم و شما ميدانيد كه اولين باخت 3 گله مان در فصل جاري بود».

ابراهيم زاده درباره شــانس خود براي دعــوت دوباره به تيم ملــي ميگويد: «من همه تلاشم را انجام ميدهم و نااميد نيستم. بازيهــاي خوبي هم انجام دادم و اميدوارم بار ديگــر نظر كيروش را جلــب كنم. در اردوي قبلي كيروش استقبال خوبي از من داشت و از عملكردم راضي بود. اميدوارم باز هم به تيم ملي دعوت شوم و اين بار بتوانم بازي كنم ».

ابراهيــم زاده دربــاره هــدف گذاري گســترش فولاد براي فصل شانزدهم ليگ برتر نيــز صحبت ميكنــد: «برنامه ريزي باشگاه اين بوده كه در جمع 6 تيم برتر قرار بگيريم. چه بهتر كه بتوانيم چهارم شــويم امــا هدف اصلي مان قرار گرفتن بين 6 تيم اول است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.