نعيم حسنزاده تنها طلايي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي بينالمللي كشــتي جام ديميتريف روسيه روزهاي ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر ياكوتسك برگزار شد و در پايان اين رقابتها، نعيم حسنزاده در وزن ۱۲۰ كيلوگرم به مدال طلا دست يافت.

تيم كشتي آزاد جوانان كشورمان با 8 نماينده در اين رقابتها حضور پيدا كرده بود كه دانيال شــريعتي در وزن ۹۶ كيلوگرم پنجم شد و امير پرســته، عرفان آييني، يونس امامي، فرهاد نوري، آرش نيرآبادي و نيما باســتي در اوزان ‪8۴ ،۶۶،۶۰ ،۵۵ ۵۰،‬ و ۱۲۰ كيلوگرم از دور رقابتها كنار رفتند.

به اين ترتيب نعيم حسنزاده تنها كشتيگير ايراني بود كه توانست با مدال آن هم مدال طلا به ايران برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.