چهل و پنجمين قهرماني ماري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اندي ماري با قهرماني در مســابقات دبي نخستين عنوان سال 2017 و چهل و پنجمين قهرماني خود را به دست آورد؛ اين پيروزي با نتايج 6 بر 2 و 6 بر3 برابر فرناندو ورداسكو رقم خورد. مرد شماره يك جهان كه پنج سال پيــش در فينال اين رقابتها به روژه فدرر باخته بود، براي اولين بار قهرمان اين مسابقات در امارات شد.

ايــن اســكاتلندي كــه در 73 دقيقه كار حريف اســپانيايي را يكسره كرد، گفت: «واقعا خوشــحالم كه بالاخره اينجا قهرماني به دست آوردم، حــس خوبي دارد. من شــروع كندي داشــتم اما وقتي راه افتادم حركاتم خوب بود و قدرتمندانه بازي را تمام كردم.»

ماري با ورداســكو كه در رده سي و پنجم جهان است، 14 بار بازي كرده كه 13 پيروزي به دســت آورده. او دومين فينالش را در سال 2017 بازي كرد بعد از آنكه در نخستين هفته ســال جديد در فينــال دوحه به نوواك جوكوويچ باخــت. او با اين پيروزي نخستين قهرمان بريتانيايي مسابقات دبي شد كه 25 سال سابقه دارد. او در 16 مسابقات آخري كه بازي كرده در 14 تا به فينال رسيده.

آ.اس- وين روني، كاپیتان منچســتريونايتد گفت رفتار «تايرون مینگز»در فوتبال «غلط» است و خواستار مجازات بازيکن بورنموث شــد. مینگز قبل از پايان نیمه اول بازي يونايتد و بورنموث، براي زدن توپ روني خیز برداشــت و بعد با پا روي سر زلاتان ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.