سهم 42 درصدي مسي در گلهاي اين فصل بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ليونل مســي با زدن دو گل از پيــروزي 5 بــر صفر يكشنبه شب بارســلونا برابر سلتاويگو در ورزشگاه نوكمپ، يكــي ديگــر از نمايشهاي تماشــايياش در اين فصل را ارائه و جايگاه خود را در صدر جــدول برتريــن گلزنان اين فصل لاليگا تثبيت كرد.

مسي كه در 37 بازياش در تمامــي رقابتهاي فصل جاري 38 گل زده و 13 پاس گل داده اســت، در اين فصل لاليگا 23 گل زده است.

بارســلونا تا ايــن مقطع از فصل جــاري 122 گل در تمامي رقابتها زده است كه مســي در 8/42 درصــد آنها تأثير داشته است.

مهاجم 29 ساله بارسلونا نه تنهــا در جــدول برترين گلزنــان ايــن فصــل لاليگا بلكه در جــدول بازيكنان كه بيشــترين گل و پاس گل را دارند هم صدرنشــين اســت چــون 9 پــاس گل هم داده است.

در اين جــدول لوييس ســوارس و اياگــو آســپاس نزديكتريــن رقباي مســي هســتند و بعد از آنها هم آردا توران و نيمار، دو بازيكن ديگر بارسلونا در نزديكيهاي صدر جدول ديده ميشوند.

كويــن گاميــرو و آنتــوان گريزمــان، مهاجان اتلتيكومادريــد هــم نفرات بعدي اين جدول هستند.

ديلي ميل- در حالي كه تحقيقات علمي نشان ميدهد زدن ضربه سر ميتواند احتمال ابتلا به آلزايمر را افزايش دهد، زوونيمير بوبان، بازيكن سابق ميلان و تيم ملي كرواسي كه اكنون قائم مقام دبير كل فيفا است، ميگويد اين سازمان 16 سال در اين باره تحقيق كرده و خطري بازيكنان را تهديد نميكند : «ما بايد نسبت به خطرات احتمالي هوشيار باشيم ولي تا الان اصلا هيچ خطري نبوده ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.