باكا: گل نزدن فشار زيادي را به من تحميل ميكرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كارلوس باكا، مهاجم كلمبيايي ميلان در پيــروزي 3 بر يك اين تيــم برابر كيوو دو گل زد تا نه تنها به تيمش براي كســب سه امتياز بازي كمك كند بلكه از زير فشار رواني سنگيني كه به خاطر ناكامي طولاني مدتــش براي گلزني وجود داشــت خلاص شود.

باكا كه يك پنالتي هم در اين بازي به هدر داد، به شــبكه مدياست پرميوم ايتاليا گفت: «من داشتم روزهاي سختي را سپري ميكردم و گل نزدن رويم فشــار ميآورد. با اين حال هوادارانمان هميشــه حمايتم كردهاند. حمايت شــدن از سوي هواداران، همتيميها و مربي تيم براي من خيلي مهم است. خوشحالم اما ميدانم كه بايد بيشتر از اينها كار كنم. بايــد بازي به بازي پيش برويم. امروز يك بازي ســخت را برديم و از فردا بــه بازي بعديمان برابر يوونتوس فكر ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.