شمسايي ستاره ديدار ستارگان جهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوش سابق فوتسال كشورمان در بازي مقابــل بانك بيروت درخشــيد. دو تيم منتخب جهــان و بانك بيروت به مصــاف هم رفتند. در اين ديدار دوســتانه وحيد شمسايي در تركيب منتخب جهان قرار گرفت. او مقابل بانك بيروت 5 گل زد و 3 پــاس گل بــه )مالديني، گيگز و فالكائــو( داد، فالكائــو 3 گل و رايــان گيگز و مالديني يك گل به ثمر رساندند ومنتخب جهان 11بر7 برنده بازي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.