با گلهاي طيبي غيرت در آستانه قهرماني قرار گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتســال غيرت با درخشــش حسين طيبي كه 2 گل به ثمر رســاند برابر جاتسون به برتري 3 بر يك رســيد و در آستانه قهرماني در ليگ برتر قزاقســتان قرار گرفت. غيرت تاكنون 13 بار قهرمان ليگ فوتســال قزاقستان شده و در آستانه كســب اين عنوان براي بار چهاردهم است. آخرين قهرماني اين تيم در فصل گذشته به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.