مراسم درختكاری به ياد شهدای آتشنشان در باشگاه سايپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه ســايپا باز هم در زمينه حفاظت محيط زيست دســت به كار جالبي زد و اين بار به درختكاري پرداخت. آن هم به ياد شــهداي آتشنشــان. حسين فركی سرمربي ســايپا كه در اين مراسم حضور داشت و خودش هم يك درخت كاشــت در رابطه با اين مســاله ميگويد: «از اينكه فرصت حضور در اين مراســم را پيدا كردم خيلي خوشــحالم و معتقدم بايد برای آگاهیبخشــی و قدردانی از خدمات و جانفشانیهای شهدای آتشنشــان از هر فرصتی بهره گرفت. اقدام باشــگاه ســايپا در غرس درخت به نام شــهدای فاجعه ساختمان پلاسكو، نام اين بزرگمردان را در اين باشگاه جاودانه كرد».

در اين مراسم كه در راستاي حفظ منابع طبيعی و محيط زيست انجام شد، علاوه بر كادرفني و بازيكنان سايپا، مسوولان باشگاه از جمله هيات مديره هم حضور داشتند و در باشگاه نهالهاي زيادي كاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.