كیانی: لک بايد خودش را كنترل میكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدی كيانی كاپيتان تراكتورســازي تبريز هنوز هم از اتفاقات بازي با ســايپا ناراحت است. كياني در مورد درگيری فيزيكی بين حامد لك و بازيكنان تراكتورسازی ميگويد: «چنين كارهايی اصلاً ارزش ندارد. به هر حال فوتبال يك روزی برای هر شخصی تمام خواهد شد و نبايد اتفاقاتی رخ دهد كه باعث اختلاف بين بازيكنان شود. شهرام گودرزی سعی كرد مانع از درگيری بازيكنان دو تيم شــود اما در بين ماجرا از حامد لك ســيلی خورد. لك برای باشگاه تراكتورسازی زحمت كشيده، بايد خودش را كنترل میكرد تا حاشيهای در اين بازي رخ ندهد.» كاپيتان تراكتور درباره تساوي در اين بازي هم ادامه ميدهد: «با توجه به شرايطی كه تراكتورسازی و سايپا در جدول دارند، تساوی برای هيچ يك از تيمها كارساز نبود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.