روزي براي كريخواني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ما به استقبال تقابل پرسپوليس- تراكتورسازي رفته بوديم و برانكو هم براي روحيه دادن به تيمش پيش از اين بازي حساس گفته بود: «15 بازي است نباختهام.» در پاسخ به اين كريخواني اما قلعهنويي گفته بود: «پرسپوليس را هم مثل سپاهان ميبريم.» حميد استيلي از سختيهاي دوران مربيگرياش گفت و ديگر تيترهاي آن روز در اختيار ستارههاي لاليگا بود. جايي كه مسي با زدن 20 گل در دو ماه ركورددار شده و رونالدو هم از دلايل تداوم آمادگياش گفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.