فصل شكوفايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پس از دو فصل حضور در فجرسپاســي، راهي اســتقلال شد. فصل گذشــته از 862 دقيقــهاي كه پرويز مظلومــي او را در تركيب جاي داد، فقط چهار مســابقه كامــل در زمين حضور داشــت. چهار مسابقهاي كه سه تاي آن، سه هفته پاياني ليگ بود. اين بازيكن اولين گلش با پيراهن استقلال را در اصفهان به سپاهان زد. گلي كه تنها گل اين بازيكن در فصل گذشته بود. از فرشيد اسماعيلي صحبت ميكنيم. پديدهاي كه ابتداي فصل نماد اعتراض به عليرضا منصوريان هم شــده بود اما به قدري خوب بازي كرد كه علاوه بر سكوها، سرمربي تيم را هم مجاب كرد كه از او استفاده كند. حالا اسماعيلي به غير از سه مسابقه، در همه بازيهاي ليگ به ميدان رفته اســت. فرشــيد تا هفته بيستويكم روي گلها تاثيرگذار نبود اما شهرآورد، نقطه عطف او بود. در آن بازي اولين گل اســتقلال را با شــوتي بينظير به ثمر رساند. دو دقيقه بعد يك سانتر عالي هم براي علي قرباني ارســال و مهاجم استقلال را وادار كرد كه دروازه پرسپوليس را باز كند. فرشــيد در بازي مقابل ذوبآهن هم همين روند را در پيش گرفت. گل اول را خودش به ثمر رساند و بعد هم پاس گل ارسال كرد. فرشــيد اسماعيلي حالا مهارنشدني شــده است. او در سومين ديدار متوالي هم روي گل اســتقلال تاثيرگذار بود. فرشيد در محوطه جريمه سياهجامگان با خطاي مصطفي احمدي متوقف شــد تا پنالتي او يك امتياز را براي اســتقلال به همراه داشته باشــد و بعد از بيست هفته ناكامي در گلها، سه هفته رويايي را پشت سر بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.