عزت اللهي: كيروش و بردي اف شبيه هم هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اتوئو و كارلوس هم در آنژي بازي كرده اند

ســعید عزتاللهي، هافبك جوان و آينده دار تیم ملي فوتبال ايران در نقل و انتقالات زمســتاني تصمیم گرفت از روستوف جدا شود و راهي تیم آنژي ماخاچ كالا شود تا فرصت بیشتري براي بازي كردن داشته باشــد. عزت اللهي با وجود سن كمي كه دارد بسیار پخته عمل ميكند. او حساب شده به روستوف آمد و بعد از آن براي اثبات جايگاهش در فوتبال روســیه راهي آنژي شد. او در گفت و گويي جديد با سايت اســپورت روسیه از آنژي ميگويد و شرايطي كه در اين تیم دارد.

شما چند وقتي است كه در روســیه فعالیت ميكنید. وقتي به ايران ميرويد چه سوالاتي از شما پرسیده ميشود؟ اغلب ســوالات جالبي از من ميشود. مثلا آنجا چقدر برف ميآيد يا درجه سرما چقدر اســت؟ جواب اين است كه روســيه كشور بزرگ و ســردي است و طبيعتا من در تمام نقاط اين كشــور نبودم و تنها در روســتوف بازي كردهام و آب و هواي روستوف تقريبا مثل ايران است. اميدوارم هم اكنون كه به داغستان آمدهام تا براي آنژي بازي كنم آب و هوايي مشابه با روستوف داشته باشد.

درباره آنژي چه شناختي مردم ايران دارند و چه سوالاتي ميپرسند؟

مردم ايران علاقه زيادي به فوتبال دارند و اكثر بازيها را ميبينند. آنژي به خاطر حضور بازيكناني بزرگ در گذشــته نــزد علاقهمندان به فوتبال در ايران محبوب و شــناخته شــده است. بيشــتر به خاطر اينكه بازيكناني همچون ســاموئل اتوئو، روبرتو كارلــوس و ديارا در اين تيم بازي كردهاند. خوشحالم كه عضوي از خانواده بزرگ آنژي شدهام. ميدانم موفقيتم در ايــن تيم تا چه اندازه مهم اســت و ميخواهم از تمامي فرصتها به نحو احسن استفاده كنم. آنژي ظرفيت بسيار بالايي دارد. من اميدوارم كه فوتبال خوبي را در اينجا ارائه كنم و به تيمم كمك كنم و هواداران را خوشحال كنم. كار با الكساندر گريگوريان در آنژي چطور است؟

تمريناتي كه در آنژي داريم بســيار سخت است كه البته براي تمامي بازيكنان در نظر گرفته ميشــود. وظيفه ما بازيكنان اين است كه به بهترين شــكل ممكن تمرين كنيم تا بتوانيم روند رو به رشــدي را داشــته باشيم. بايــد تلاش كنيــم تا هر چه ســريعتر جايگاه مان را در جــدول ردهبندي بهبود ببخشــيم. ما بازيكنان خوبي در اختيار داريم. پيروزي برابر اوفا بعد از تعطيلات خيلي به ما كمك كرد كه به اين هدف نزديكتر شويم.

مدير برنامهات عنوان كرد كه بايد به آنژي بروي و زمان زيادي براي بازي كردن داشــته باشي، آيا به خاطر همین هدف به اين تیم آمدي؟

بله، اين هدف اصلي من بود كه باعث شــد از روســتوف جدا شــوم و به آنژي بروم. در روستوف زمان زيادي براي بازي كردن نداشتم و در اغلب بازيها نيمكت نشين بودم يا تنها پانزده تا بيست دقيقه براي تيمم بازي ميكردم. انتظار داشــتم بيشتر در تركيب قرار بگيرم. ميخواهم بيشتر بازي كنم. در حال حاضر آنژي شــرايط خوبي براي من فراهم كرده است. من اميدوارم كه در اينجا بتوانم با اثبات خودم بيشتر بازي كنم و خودم را ثابت كنم.

در حال حاضر كه به آنژي آمدهاي بازيهاي روســتوف در لیگ اروپا خصوصا پیروزي برابر اسپارتا پراگ را دنبال كردي؟

بله، از كســب اين برد هم خيلي خوشــحال شدم. روستوف در خانه توانست با چهار گل به برتري برسد. حالا بازي بسيار سختي با منچستريونايتد خواهند داشــت. البته روســتوف در مرحله گروهي با اتلتيكومادريد و بايرن مونيخ نيز بازي كرده و به خوبي ميداند كه بايد چطور با تيمهاي بزرگ بازي كند و منچستريونايتد اولين تيم سختي نيست كه با آن روبهرو ميشود. آيا ميتوانید كارلوس كيروش و بردي اف را مقايسه كنید؟

هر دو مربي شــباهتهاي زيادي با هم دارنــد. آنها فوتبال را خيلي خوب ميفهمند و در تمرين استانداردهاي زيادي دارند و خارج از تمرين نيز انســانهاي بزرگي هستند. هر دو براي من مربيان بزرگي محسوب ميشوند و به من خيلي كمك كردند كه در فوتبال پيشرفت كنم.

سوال پاياني، آيا قبلا با آزمون دوستي داشتهاي؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.