اميدواري سرمربي المپياكوس به شكست بشيكتاش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك روزنامه چيني با تمجيد از مهاجم جوان تيم ملي ايران نوشت منچستر يونايتد ســومين قرباني بزرگ ايــن مهاجم خواهد بود. روزنامه شــانگهاي ديلــي در آخرين شــمارهاش نوشــت: «در يكي از ديدارهاي دور رفت مرحله يك هشــتم ليگ اروپا كه براي ايرانيها اهميت زيادي دارد، روستوف با ســردار آزمون بايد برابر منچستريونايتد

ســرمربي جديد تيم المپياكوس يونان نخستين اظهارات خود را در ميان بازيكنان براي بالا بردن روحيه آنها در آستانه ديدار با بشــيكتاش تركيه بيان كــرد. به گزارش ســايت راديو ورزش يونان، واسيل ووزاس پس از انتخابش بهعنوان ســرمربي جديد المپياكوس در جمع بازيكنان حاضر شــد و جهت افزايش روحيه تيمي صحبت كرد.

ووزاس خطــاب بــه بازيكنــان تيــم المپياكــوس گفت: «به لطف كار ســخت اطمينان لازم براي رسيدن به اهداف ايجاد ميشــود. همواره در زمين با داشتن هدف ميتوانيم به نتيجه برسيم. من اينجا هستم تا به شــما و تيم المپياكــوس كمك كنم. همانطور كه شما به من كمك ميكنيد. ما نياز داريم تا به همه اعضاي تيم المپياكوس اجازه كار كردن و تلاش بدهيم. سپس بايد به دنبال نتيجه باشيم كه شروع آن از بازي برابر بشيكتاش تركيه است.»

ســرمربي جديد تيم المپياكوس پيش از اين هدايت تيم زير 2۰ سالههاي آكادمي اين باشگاه بزرگ يوناني را بر عهده داشت. او پس از قطع همكاري باشگاه المپياكوس با پائولــو بنتو، ســرمربي پرتغالي در راس كادر فني يــاران انصاريفرد قــرار گرفت. المپياكوس پنجشــنبه هفته جاري در بازي رفــت مرحله يكچهارم نهايــي ليگ اروپا ميزبان بشيكتاش تركيه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.