الان نميتوانم سرمربي آفريقاي جنوبي شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيام كيروش براي یك سایت آفریقایي:

كارلوس كيروش، ســرمربي تيمملي فوتبال كشورمان با ارسال پيامي به ســايت ‪EWN Sport‬ رســما اعلام كرد كه در شرايط كنوني نميتواند هدايت تيمملي آفريقاي جنوبي را بر عهده بگيرد و شــايد در آينده نزديك بتواند سرمربي آفريقاي جنوبي شود. كيروش در پيام خود نوشت: « اكنون من آزاد نيستم و نميتوانم بدون توافق دو طرفه با فدراسيون آفريقاي جنوبي قراردادم را با ايران لغو كنم. شــايد در آينده نزديك اگر بافانا به من اعتماد داشته باشد هدايت آفريقاي جنوبي را برعهده بگيرم.»

روستوف گزینه چهارم قهرماني در روسيه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.