۶ تپانچه زن در اردوي تيم ملي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شــش تپانچه زن از چهار اســتان كشور تمرينات خود را در اردوي جديد تيم ملي آغاز كردند.

اين اردو از ديروز )17 اسفند( آغاز شده و تا 26 اســفندماه در محل فدراسيون تيراندازي ادامه دارد. شــش تپانچه زن از چهار اســتان كشور با تركيب آميتيس جعفري، سارا ميرابي و بهنــاز غلامي از تهران، زهــره صادقي از يزد، رويا قهيهاي از مركزي و گلنوش ســبقتاللهي از اصفهان در ايــن اردو زير نظر مربيان حضور دارند.

پایان رقابتهاي جهاني سه گانه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.