آيتكين داور بارسلونا- پاريسنژرمن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

برخي بازيكنان پاريســنژرمن در آستانه ديدار با بارســلونا با ستاره سابق تيمشان، زلاتان ابراهيموويچ ديدار كردند و از او روحيه گرفتند. مهاجم سوئدي كه ســابقه بازي در بارســلونا را هم دارد اما هيچ گاه موفقيت و محبوبيتش در پاريس را در نوكمپ به دســت نياورد در فرصت استراحتي كه از ســوي ژوزه مورينيو به دست آورده بود، در يك رستوران ژاپني با دو هافبك پاريســيها، ماركو وراتي و بلايس ماتوييدي به همراه زومانا كامارا، اليويــه داكــورت و دوســت قديمياش مكسول ديدار و آنها را تشــويق كرد كه در اين بازي به موفقيت برسند.

زلاتان بــا 156 گل بهترين گلزن تاريــخ پاريســنژرمن اســت اما در تابســتان قراردادش را تمديد نكرد و به منچستريونايتد رفت.

دنيز آيتكين داور آلماني قضاوت بازي بارســلونا با پاريسنژرمن را بر عهده خواهد داشت. اين داور 38 ساله ترك تبار پيش از اين هم براي بارسلونا سوت زده؛ او در نخستين بــازي فصل ‪-2014 2015‬داور ديدار با آپوئل نيكوزيا بود كه تيم انريكه با گل دقيقه 28 جرارد پيكه به پيروزي رسيد.

بارسلونا در پايان آن فصل سه گانه قهرماني را برد. اين داور از سال 2012 در فهرست داوران درجه يك يوفا قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.