لمپارد: دقيقا نميدانم پوگبا در زمين ميخواهد چه كار كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

فرانــك لمپــارد كه بــا 177 گل، گلزنترين هافبك تاريخ ليگ برتر است، با اشاره به نمايش پل پوگبا در اين فصل تصريح كرد: او بايــد بهتر از اينها عمل كند تا انتظارات را بر آورده كند.

پوگبا در نقل و انتقالات تابســتاني توانست بهعنوان گرانترين خريد تاريخ از يوونتوس جدا و به يونايتد باز گردد.

او در ابتداي فصل بازيهاي ضعيفي از خود نشــان داد، ولي رفته رفته بهتر شد و توانسته پيشــرفت زيادي نسبت به قبل داشــته باشد. با اين حال فرانك لمپارد معتقد اســت كه اين بازيكن بايد بيش از اينها پيشرفت داشته باشد.

فرانــك لمپارد گفــت: «يونايتد با 90 ميليون پونــد بازيكني را به خدمت گرفــت كه همه انتظار دارند كه در همه بازيها بدرخشــد. من پوگبا را بازيكني با اســتعداد ميدانم كــه داراي توانايي زيادي اســت و علاوه بر ايــن قويتر از ســاير هافبكها است و بازيكن سريعتر و با هوش تري هم هست اما وقتي شما با 90 ميليــون پوند به تيمي ميرويد و برچســب گرانقيمتترين بازيكن تاريخ را روي شــما ميزنند بايد انتظار تحليل بيشــتري داشــته باشــيد. پوگبا نبايد ناراحت شــود كه مدام مــورد تحليل و بررسي قرار ميگيرد. اگر يونايتد با پوگبا موفق نشــود، يك مشــكل 90 ميليون پوندي خواهد داشت.»

لمپــارد ادامه داد:« وقتي بازيهاي پوگبــا را در حال حاضر نــگاه ميكنيد از خودتان ســوال ميكنيد كه بهترين پســت براي او كدام پست است، او چه نــوع بازيكني اســت؟ در زمين چه كار ميخواهــد انجام دهد؟ من فكر ميكنم پوگبــا در چنين وضعيتي قــرار گرفته اســت و دقيقا نميدانــم ميخواهد چه كار كند و در چه پستي قرار دارد. البته او بازيكني جوان اســت و جاي پيشرفت دارد و ميتوانــد حتي آنقدر پيشــرفت كند كه به تنهايي سرنوشــت يك بازي را تغيير دهد.»

ستاره پيشين چلسي گفت: «وقتي باشــگاهي مثل يونايتد 90 ميليون پوند صرف يك بازيكن ميكند همه هواداران اين تيم انتظار دارند كه نتيجه اين خرج زيــاد را ببينند. ما بايد بــه پوگبا زمان بدهيم و فصل آينده را بيشــتر ارزيابي كنيم و ببينيم كه او پيشــرفتي داشته اســت يا خير؟ او با انتقــال 90 ميليون پوندي بايد بهتريــن هافبك ليگ برتر باشــد و من فكر نميكنــم او در حال حاضر چنين شرايطي داشته باشد.» ليگ قهرمانان اروپا مرحله يك هشتم نهايي- دور برگشت چهارشنبه 18 اسفند بوروسيادورتموند...................................................................... بنفيكا بارسلونا....................................................................... پاري سن ژرمن ليگ اروپا مرحله يك هشتم نهايي- دور رفت

پنجشنبه 19 اسفند كپنهاگن................................................................................... آژاكس روستوف..................................................................... منچستريونايتد آپوئل نيكوزيا......................................................................... اندرلخت خنت............................................................................................ خنك المپياكوس ......................................................................... بشيكتاش ليون................................................................................................... رم شالكه ........................................................................ مونشن گلادباخ سلتاويگو............................................................................. كراسنودار * بازيهاي مرحله برگشت يك هفته بعد برگزار ميشود 23:15 23:15 21:30 21:30 21:30 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.