علي احمدي به پديده پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي احمدي بازيكن با ســابقه پيشين سپاهان اصفهان كه به دليل عدم توافق مالي در ميانه ليگ شانزدهم با اين باشــگاه به توافق نهايي نرســيده بود، تا هفته بيست و سوم ليگ برتر نتوانست براي تيمي به ميدان برود و بازيكن آزاد بود. مشكات او در سپاهان البته از زمان حسين فركي شروع شده بود. وقتي فركي اعتقاد چنداني به او نداشت و در مقابل محرم نويدكيا اصرار ميكرد كه اين بازيكن در تركيب تيم قرار بگيرد. با اين حال فركي زير بار نظر كاپيتان تيمش نرفت و علي احمدي هم بيشتر و بيشتر به سايه رفت. اين مدافع پس از شايعات مختلف مبني بر پيوستناش به پديده مشهد در نهايت با مسوولان اين باشگاه به توافق رسيد و قراردادي امضا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.