فوتبال ساحلي و چمني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از پخش مســتقيم بازي ساعت 13 ايران و بحرين در رقابتهاي فوتبال ســاحلي قهرماني آسيا، شبكه ورزش ســاعت 23:15 بازي دورتموند- بنفيكا در ليگ قهرمانان اروپا را پخش ميكند. همزمان، بارسلونا و پاريسنژرمن هم در همين رقابتها با هم ديدار ميكنند كه بازيشان را شبكه سه پخش خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.