مهدي جاويد، آقاي گل ليگ فوتسال شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهدي جاويد مليپوش تيم فوتســال گيتيپسند اصفهان در پايان ليگ برتر با 36 گل زده عنوان آقاي گلي مســابقات را از آن خود كرد. مليپوش فوتسال ايران كه در جام جهاني هم بهترين عملكرد را به لحاظ آماري از خود به ثبت رسانده بود، در حالي براي اولين بار به اين عنوان دست پيدا كرده كه چهار هفته زودتر از اتمام ليگ از گيتيپسند كنار گذاشته شد و فرصت گلزني بيشتر را از دست داد. همچنين گلهاي او در بازي با حفاري اهواز به دليل بازنده اعلام شــدن گيتيپســند در اين بازي، پاك شــد اما با وجود اين جاويد با 13 گل بيشتر نسبت به تاينان برزيلي در رده نخست جدول گلزنان قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.