تماشاي جام جهاني كشتي فرنگي رايگان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

منطقه آزاد اروند تماشــاي مســابقات جام جهاني كشتي فرنگي در آبادان را رايگان اعلام كرد. مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پي اعطاي ميزباني جام جهاني به مردم خونگرم آبادان تصميم گرفت به پاس احترام به مردم منطقه اروند، تماشاي اين رقابتها را رايگان اعلام كند. اين اقدام مســوولان ورزش آبادان قابل تقدير به نظر ميآيد. بخصوص بعد از اينكه مشــخص شد در كرمانشاه و در زمان برگزاري مســابقات جام جهاني كشتي آزاد هزاران بليت به فروش رسيد در حاليكه براي اين بليتها صندلي وجود نداشت. همين امر باعث شــد تا تعداد زيادي از علاقه مندان به كشتي در حالي كه بليــت چند هزار تومانــي را تهيه كرده بودند نتوانند وارد سالن شوند و بيرون در ورزشگاه ازدحام كنند. اين اقدام عجيب و دور از انتظار طعم شــيرين ميزباني خوب مردم كرمانشاه از مسابقات جام جهاني را تلخ كرد و مشــكلات زيادي را حتي براي مسوولان امنيتي شهر به وجود آورد. ســي و ششــمين دوره رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي با حضور ۸ كشــور برتر كشتي فرنگي دنيا، روزهاي ۲۶ و ۲7 اسفندماه در سالن كوثر شهر آبادان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.