راموس: حالا راحت ميخوابم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ســرخيو رامــوس كاپيتان رئال مادريد كــه در يكصدمين بازي اش در ليــگ قهرمانان اروپــا باز هم به داد تيمش رســيد، بعــد از پيروزي 3 بر يك برابــر ناپولي گفت: «ما به زحمت افتاديم اما بــا هم به مرحله بعــد صعــود كرديم. اگــر فرمول را ميدانستيم همه چيز آسان ميشد. گاهي اوقات اوضاع آنطور كه شــما پيشبيني كرده ايــد و برايش آماده شــده ايد، پيش نميرود. بايد روي اين بازي كار كنيــم بخصوص نيمه اول، خوشــحالم كه صعود كرديم اما بايد به اشتباهاتي كه مرتكب شديم واكنش نشان دهيم».

رامــوس بعد از گلزنــي در اين بازي شــادي «به من زنگ بزن» را اجرا كرد. در جريــان برد 5 بر صفر بارسلونا برابر سلتاويگو، ليونل مسي هم از اين شــادي استفاده كرده بود و گفته شــد منظور او مذاكرات براي تمديد قرارداد اســت هرچند گفت منظورش به برادرزاده اش بوده.

راموس 30 ساله كه در 12 فصل بازي براي رئال مادريد 66 گل زده، گفت: «من اين ژســت را قبل از لئو اجرا كردم و از او تقليد نكردم. من در نوكمپ اينطوري شادي كردم».

او ادامــه داد: «تا يك هفته قبل منتقدان داشــتند من را ميكشتند. قبــل از اينكه دو گل بزنم هيچ كس نبودم و حالا از من قهرمان ســاخته اند. من فقط تلاشم را ميكنم و چه بهتــر از اينكه 100 بــازي در ليگ قهرمانان را با گلزني جشــن بگيرم. حالا ميتوانم راحتتر بخوابم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.