همكاري موثر راموس و كروس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

سرخيو راموس تا اينجا 12 گل در ليگ قهرمانان اروپا زده كه هشت تايش با ضربه سر بوده.

نكته قابــل توجه همكاري موثر و مرگبار او با توني كروس است، به طوري كه هر بار هافبك آلماني توپ خطرناكي به محوطه جريمه ميفرســتد راموس درست همان جايي است كه بايد باشد گويا هنوز رقبا راه حلي براي اين معضل پيدا نكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.