موفقيت بدون مشاركت سه مهاجم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

رئــال مادريــد در حالــي به مرحله يــك چهــارم نهايي ليگ قهرمانــان اروپــا راه يافت كه هيچ كدام از سه بازيكن خط حمله اين تيم، كريســتيانو رونالدو، گرت بيل و كريــم بنزما كــه لقب BBC به آنها داده شــده نتوانستند سهمي در اين پيروزي داشــته باشــند و دروازه ناپولي را بــاز كنند. رونالدو برنده چهــار توپ طــلا و بهترين گلزن تاريخ ليگ قهرمانان اروپا در رقابتهاي مختلــف اين فصل 25 گل زده، بنزما 15 گل و بيل 9 گل به ثمر رسانده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.