شناگر پارالمپيكي، بهترين ورزشكار چك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــناگري كه تنها مدال طلاي جمهوري چك را در پارالمپيك 2016 ريو به دســت آورد، بهعنوان ورزشــكار سال اين كشور معرفي شد. آرنوست پتراچك در ماده 50 متر كرال پشت كلاس ‪4 S‬ موفق شد تنها مدال طلاي كشورش را به نام خود ثبت كند و اين در حالي است كه او پيشتر در رقابتهاي قهرماني اروپا در فونچال پرتغال مدال نقره گرفته بود. پتراچك با نظر 50 روزنامه نگار، مربي و مقام ورزشــي كشور چك براي اين عنوان برگزيده شد. داويد دراهونينسكي در رشته تير و كمان به مقام دوم رسيد و بلا تربينوا در رشته شنا سوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.