دانيليانتس: به معجزه در اولدترافورد اميدواريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نتيجه اطمينان بخشــي كسب نكرديم. خيلي از عملكرد تيم روســتوف راضي نيســتم و در 45 دقيقــه اول بازي واقعي خودمــان را به نمايش نگذاشــتيم. در فوتبال هر نتيجهاي امكانپذير اســت و ديديد كه نتيجه 4 بر صفــر در ديدار رفت پاريســنژرمن و بارسلونا در بازي برگشت به 6 بر يك تغيير يافت.» سرمربي تيم روستوف دربــاره مهار ابراهيموويچ هــم حرفهايي دارد: «بازيكنان روستوف بازيهاي زيادي را از زلاتان ديده بودند و به نقاط قوت او آشــنايي داشتند. زلاتان كار خيلي زيادي نتوانست بكند».

دانيليانتــس در رابطه با ميــزان موفقيت روستوف در بازي برگشت برابر منچستر يونايتد ميگويد: «ما به اميــد معجزه راهي اولدترافورد ميشويم كه تاكنون نيز براي روستوف رخ داده است، البته ديدارهاي دشواري هم در ليگ برتر روســيه پيش رو داريم.» ديدار برگشت تيمهاي روستوف روسيه و منچســتر يونايتد 26 اسفند در ورزشگاه اولدترافورد برگزار خواهد شد و تيم برنــده به جمع 8 تيم برتر ليگ اروپا راه مييابد. در بازي رفت ســردار آزمــون، مليپوش ايراني حضــور 16 دقيقهاي در تركيب تيم روســتوف داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.