ثبت نام ليگهاي كاراته از 9 ارديبهشت ماه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون كاراته در تلاش است تا نظم بهتري به رقابتهاي ليگ بدهد برهمين اســاس قانون جديدي را اعلام كرده اســت. براساس تصميم جديد فدراســيون تيمهاي علاقهمند براي حضور در ليگهاي ســال آينده كاراته تا 9 ارديبهشــت ســال آينده فرصت ثبتنام دارند و بعد از اين تاريخ طبق برنامه مسابقات شروع ميشود. از ابتداي تابستان مسابقات در ردههاي سني پايــه آغاز ميشــود و پس از آن نيز به دنبال برگــزاري رقابتهاي قهرماني آســيا ليگها در رده بزرگسالان استارت ميخورد. اين در شرايطي است كه فدراسيون كاراته همت خود را جمع كرده تا براي سال آينده سالن مناسبي را براي برگزاري رقابتهاي ليگ نيز پيدا كند.

اعزام تيمهاي ملي واليبال نشسته به چين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.