جلالي: ابزار باز كردن گره بازي را نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايران ورزشي - پيكان بعد از يك نيمفصل موفق، در نيمه دوم به روغن سوزي افتاد كه نتيجه آن فراز و نشيب فراوان در مسير ليگ بود. با وجود اين مجيد جلالي در انديشه آن بود كه با كسب يك برد روحيه بخش برابر پديده اميدهاي اندك خود را زنده نگاه دارد. در مقابل پديده بعد از موفقيت در هفتههاي اخير و جدا شدن از انتهاي جدول قصد داشت ضمن تداوم بردهاي خود موقعيت خود را در كمركش جدول تثبيت كند. بازي مطابق انتظار با حملات دو تيم آغاز شد اما تيمي كه به گل رسيد، ميهمان بود. در دقيقه 24 ارسال زميني معين عباسيان به تيرك اول با يك ضربه بغل پاي دقيق ديارا سوبا به قعر دروازه غلتيد تا ميهمان از حريف پيش بيفتد. نيمه نخست با همين نتيجه و برتري پديده به پايان رسيد. در نيمه دوم پيكان جلو كشيد تا بازي را به تساوي بكشد اما باز هم پديده بود كه روي ضدحمله به گل رسيد. در دقيقه 56 با پاس عمقي حسن جعفري، محسن يوسفي روانه دروازه حريف شد تا با يك بغل پا گل دوم تيمش را به ثمر برساند و برتري پديده را دوبرابر كند. نتيجهاي كه تا پايان پابرجا ماند تا پديده سه امتياز شيرين را كسب كند.

مجيد جلالي سرمربي پيكان اعتقاد دارد كه تيمش شايسته باخت برابر پديده نبوده اســت. جلالي بعد از شكســت 2 بر صفر تيمش مقابل پديده گفت: «اين بازي را به پديده، به خاطر بازي فداكارانهاي كه انجام داد تبريك ميگويم. متاسفم در بازيهايي كــه ميتوانيم امتياز بگيريم، بازنده ميشــويم. مــا در مقابله با تيمهايي كه به شكل پديده بازي ميكنند آسيب پذير هستيم و وقتي تيمي به اين شكل بازي ميكند ابزار لازم را براي باز كردن گره بازي نداريم. در دور رفت بيشتر به دنبال اين بوديم كه بازنده نشــويم اما وقتي براي برد بازي ميكنيد، قواعد بازي و ابزار كار فرق ميكند. از اين بابت تاســف ميخورم كه چرا اين بازيها را از دست ميدهيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.