مومني: داور به من گفته بود اخراجت ميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي مومني مهاجم استقلال خوزستان كه در پايان بازي با پرسپوليس كارت قرمز گرفت و اخراج شد، درباره اين شكست يك بر صفر برابر صدرنشين ليگ برتر ميگويد: «بد بازي كرديم، ميتوانسيم به گل برسيم. داور اگر كمي بهتر قضاوت ميكرد ميتوانســتيم امتياز بگيريــم. داور هند پنالتي را نگرفت و نميدانــم چرا با خطاهايي كه ميگرفت ســرعت بــازي را كاهش ميداد. پرسپوليســيها خيلي روي مچ پاي من خطا كردنــد و خطايي كه اصلا خطا نبــود را داور گرفت .» مومني در مــورد اخراجش هم ادامه ميدهد : «در پايان بازي من توپ را شوت كردم و نميدانم دليل كارت زرد دومي كه به من نشان داد چه بود. 30 متري از داور دور بودم و بعد از ســوت زدن داور شــوت زدم. داور قبــل از اينكــه كارت زرد اول را بگيرم، به مــن گفت اخراجت ميكنم و نميدانم دليلش چه بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.