نيمكت نشينی آقای گل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حذف مهدي طارمي از تركيب اصلي پرسپوليس در بازي با صبا شايد مهمترين اتفاق روز بود كه برانكو در واكنش به بيانضباطي آقاي گل رقم زد. وزارت ورزش براي آزادي محيط بان دربندي كه به پرداخت ديه محكوم شــده بــود، گلريزان كرد و العربي هم بــا گلزني دژاگه پيروزياش را جشــن گرفت. اخراج اســتيو مكلارن از سرمربيگري نيوكاســل و معرفي بنيتس به جاي او و بازگشت فاندرسار ٤٥ ساله به فوتبال هم ديگر خبرهاي مهم روز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.