ديبالا: 6 سال است غر ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

نوجوان اهل کره شمالي قرارداد بست. اين بازيكن 18 ساله که اولین بازيكن اهل کره شمالي است که در ايتالیا بازي ميکند، مستقیم به تیم جوانان باشگاه ملحق ميشود و امكان بازي در سري را هم دارد. او سال 2014 قهرمان زير 16 سالههاي آسیا شد و يك سال بعد در جام جهاني زير 17 سالهها درخشید.

پائولو دیبالا که این پنالتي حســاس را گل کرد، بعد از بازي گفت: «هواداران میلان شــش سال است که درباره یوونتوس غر ميزنند. ما عادت کردیم، باید کار دیگري به جــاي گلهکردن از داوران انجام دهند. نميدانم چرا کســي به خطاي کریستین زاپاتا روي من در نیمه اول اشاره نميکند که باید پنالتي گرفته ميشد. باید صداقت داشته باشــید.» او در بازي سوپرجام ایتالیا مقابل میلان یک پنالتي را خراب کرده بود اما این مانع از آن نشــد که مسوولیت زدن این یکي را به عهده نگیرد: «آســان نبود، همه ما یادمان هســت آخرین پنالتي که به دوناروما زدم، او گرفت. خوشبختانه این دفعه بهتر زدم.»

ديلــي میل- پــپ گوارديــولا بهتريــن مربــي و هري کیــن بهترين بازيكن ماه گذشــته لیگ برتر انگلیس شــدند. ســیتي در مــاه فوريه هــر 3 مســابقهاش را برد و هــري کین هــم در 3 مســابقه 4 گل زد.

سايت فوتبال ايتالیا- باشگاه کالیاري با هان کوانگ سون، مهاجم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.