جوانان با لباس تازه در جام جهانی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در تاريخ بازیهای فوتبال پرســپوليس و تيمهای قطری 2 نتيجه 5 بر يك وجود داشــته است. در اين 2 بار يك بار پرسپوليس برنده بوده و يك بار تيم فوتبال قطری! در روز 17 شهريور 79 تيم پرسپوليس كه بازی رفت را 4 بر2 برابر الوكره قطر در زمين حريف برده بود در تهران 5 بر يك حريف را شكست داد. گلهای اين بازی را بهروز رهبری فر، علی كريمی، عليرضا امامی فر،

بر اســاس تصميم ســازمان تيمهاي ملــي، تيم ملي جوانان كشــورمان در جام جهاني زير 20 ســال كه از 30 ارديبهشت تا 21 خرداد در كره جنوبي برگزار ميشود لباسهاي شــركت آديداس را برتن خواهد كرد. قرعه كشــي جام جهاني زير 20 سال 25 اسفند در ســئول برگزار ميشود. امير حسين پيرواني – سرمربي تيم ملي جوانان در اين مراسم حضور خواهد داشت. ميزبان اين رقابتها در اين دوره از مســابقات كره جنوبي خواهد بود. اسامي تيمهاي شركت كننده در جام جهاني زير 20 ســال از اين قرار است: آسيا: ايران - ژاپن - عربستان - ويتنام اروپا: آلمان - ايتاليا - پرتغال - فرانســه - انگليس اقيانوسيه : زلاند نو - وانو اتو آمريــكاي جنوبــي: آرژانتيــن - ونزوئلا - اكوادور - اروگوئه آفريقا: گينه - ســنگال - آفريقاي جنوبي - زامبيا كونكاكاف: كاستاريكا - هندوراس - مكزيك – آمريكا

طبــق صحبتهاي قبلي اميرحســين پيرواني در اين دوره از رقابتها ممكن است تيم ملي جوانان كشورمان، بازي رودررويي با تيم ملــي جوانان آمريكا كه از يك مربي ايراني بهره ميگيرد، داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.