روزهای آسيایی پرسپوليس دور از آزادی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سومين ديدار پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا هم بدون حضور هواداران اين تيــم خواهــد بــود. در حالی كه پرسپوليس به عنوان پرهوادارترين تيم آسيا از سوی كنفدراسيون شناخته می شود، آنها در اين فصل هنوز از حمايت كامــل هواداران خود محروم هســتند. ديدار اول اين تيم برابر الهلال در حالی به عنوان ميزبانی پرســپوليس شناخته شد كه آنها با توجه به مشكلات سياسی بين ايران و عربستان اين جدال ورزشی را در كشور ثالث )مسقط( برگزار كردند.

دوميــن ديــدار اين تيــم نيز به ميزبانی الوحده در امارات برگزار شــد و اكنون نيز آنها راهی قطر خواهند شد تا هواداران اين تيم برای سومين جدال فصل سرخپوشــان نيز از حمايت آنها در آزادی محروم باشــند. پرسپوليس البته در دور برگشــت اين رقابتها دو ميزبانــی خود برابر الوحــده امارات و الريان قطر را در استاديوم آزادی برگزار خواهد كرد. شاگردان برانكو ايوانكوويچ شــرايط بســيار خوبــی در بازیهای آسيايی و همچنين بازیهای ليگ برتر دارند و با وجود اينكه تاكنون در بيرون از خانه به ميدان رفتند، توانستند نتايج خوبی كسب كنند و اميدوار هستند در ديدار پيش رو نيز بازی قابل قبولی به نمايش بگذارند و با سه امتياز زمين را ترك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.