خداحافظي كاپيتان تيم ملي كاراته بانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســومين مرحله رقابتهاي انتخابي تيم ملي كاراته بانوان با مشــخص شدن نفرات راه يافته به اردوي تيم ملي در حالي برگزار شد كه كاپيتان تيم ملي كاراته ايران در رقابتهاي قهرماني جهان از دنياي تاتامي خداحافظي كرد.ســميرا ملكي پور كاپيتان تيم ملي بانوان در رقابتهاي جهاني اتريش كه پس از فاطمه چالاكي دومين مدال رسمي بانوان كاراته ايران را در بازيهاي آسيايي كسب كرده بود در انتخابي تيم ملي حاضر نشد تا مهمترين تصميم ورزشي خود را اعلام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.