حسینی: ذوب آهن بازی مهمی را برد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مجتبى حســينى ســرمربى تيــم ذوبآهــن اعتقــاد دارد تيمش بــازي مهمي را برده است.

حسيني در نشست خبری پس از بازی با بنيادكار ازبكستان كه تيمش يك بر صفر به پيروزی رسيد، گفت: «ذوبآهن چند روز قبل در ليگ ايران بازی داشت و ما بازی سختى را با پيروزی به پايان رسانديم. اين نتيجه برای ذوبآهن يك موفقيت است.»

وی ادامه داد: مىخواهم از شاگردانم به خاطر اين بازی قدردانى كنم. ما در هر بازی با تمام توان خود ظاهر مىشويم. بنيادكار با همان سبكى بازی كرد كه انتظار مىرفت. آنها بسيار بهتر از دورههای پيشين ليگ قهرمانان آسيا بازی كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.