بازيكن 16 ميليون يورويي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

كــوه ميونگ جيــن هافبك 28 ســاله كرهاي تيــم الريان كــه از تيم اف.ســي. سئول كشــورش به اين تيم پيوسته اســت، با قراردادي معادل 16 ميليون يورو در خدمت اين تيم قطري اســت و عملا اين بازيكــن تبديل به يكي از گرانترين بازيكنان آســيا شده اســت. جالب اينكه او بازيكن ملي هم به حساب نميآيد اما يكي از مهرههاي كليدي لادروپ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.