برانكو و استيماچ در ضيافت ناهار

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

برانكــو ايوانكوويچ و دســتياران كرواتش در كادر فني پرســپوليس روز گذشته ناهار را در كنار ايگور استيماچ، ســرمربي الشــحانيه قطر و سرمربي سابق ســپاهان در دوحه صرف كردند. اســتيماچ در جام جهاني 98 فرانســه شاگرد برانكو بود و اين دو رابطه خوبي با هم دارند. سفير كرواسي در قطر هم از حاضران در اين ضيافت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.