كاسرس محروم است يا نه؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ديروز در جلســه هماهنگي بازي الريان- پرسپوليس اعلام شد هيچ يك از دو تيم بازيكن محروم ندارند اما پيش از اين شــنيده بوديم كاسرس هافبك دفاعي اهــل پاراگوئه اين تيم دو كارته شده و محروم اســت.ديروز در نشست خبري برانكو هم درباره محروميت اين بازيكن سوال شد و به نظر ميرسد در جلسه هماهنگي اشتباه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.