بايرن دنبال خريد جانشين براي ژابي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

رييس باشــگاه بايرن مونيخ تاكيد كرد كه بايرن به دنبال جــذب بازيكن جديدي نيست. ژابي آلونسو هفته گذشته اعلام كرد با پايان فصل جاري براي هميشه از فوتبال خداحافظي خواهد كرد.

پر كــردن جالي خالي اين بازيكن به هيچ وجه آســان نيست اما اولي هوينس كه رياست باشگاه بايرن مونيخ را به عهده دارد، درباره جايگزين آلونسو گفت: درست اســت كه او بازيكن بزرگ و تاثيرگذاري اســت اما به دنبال جذب بازيكن جديدي نيســتيم. با آمــدن نيكولاس ســولي و حضور ژروم بواتنگ، سرمربي تيم، خاوي مارتينس را به خط مياني خواهد آورد تا جايگزين آلونســو شود. مارتينس بازيكن بسيار بزرگ و باكيفيتي است و اگر آماده باشــد، ميتواند به خوبي بهعنوان هافبك دفاعي بازي كند.

ديلي میل- ممفیس دپاي در بازي لیون و تولوز 2 گل زد كه يکي از آنها از میانه زمین به ثمر رسید. لیون اين بازي را 4 بر صفر برد.

ماركا- كريگ شکسپیر، مربي موقت لستر، توانست با نتايج خوبي كه در چند هفته اخیر به دست آورده، حمايت مالك باشگاه را كسب كند و به اين ترتیب، تا پايان فصل مربي لستر خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.