صدمين بازي گوارديولا در ليگ قهرمانان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پــپ گوارديولا در بازي منچسترســيتي برابــر موناكو يكصدمين حضــور خود در ليگ قهرمانان را تجربه خواهد كرد. منچسترســيتي فردا در ديدار برگشت خود در يك هشتم نهايي ليــگ قهرمانان اروپا بايد برابر موناكو به ميدان برود. ديدار رفت دو تيم با برتري پنج بر ســه منچسترسيتي به پايان رسيده است. گوارديولا در ۹۹ بازي در ليگ قهرمانان به ۶۱ برد و 2۳ تساوي رسيده است و صرفنظر از هر نتيجهاي كه در بازي فردا رخ بدهد، او بعد از ۱۰۰ بازي نخســت خود در ليگ قهرمانان بهترين ركورد را بين مربيان خواهد داشــت. نفر دوم در اين فهرســت لوييس فان خال است كه ۶۱ برد و 22 تساوي داشته است كه دومين مربي موفق اروپايي بعد از ۱۰۰ بازي نخست خود در ليگ قهرمانان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.