نمره ميلاد محمدي بهتر از آزمون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميــلاد محمــدي مدافــع مليپوش كشــورمان به همراه گروژنــي مقابل ياران ســردار آزمون قرار گرفت كه بــا توجه به عملكرد بهترش از ســردار نمــره بهتري را از آن خود كرد. در چارچوب هفته نوزدهم ليگ برتر روســيه روستوف كه آزمون را در اختيــار دارد به مصاف تــرك گروژني كه ميلاد محمــدي را در اختيــار دارد، رفت. در نهايت شــهرآورد ايرانيهاي روســيه با نتيجه تساوي بدون گل خاتمه يافت. سردار آزمون از ابتدا در ميدان حضور داشت و 90 دقيقه براي روســتوف بازي كرد. در نقطه مقابــل ميــلاد محمدي هم كه در پســت مدافع ســمت چپ جا افتاده است از ابتدا در تركيب گروژني پا به ميدان گذاشــت و 90 دقيقه در بازي حضور داشــت. ســايت چمپيونات روســيه در ارزيابي اين بازي به آزمون نمره متوســط 6 و به محمدي نمره عالــي ۷ و نيم را داد. ســردار آزمون چند بازي در تركيب اصلي تيمش قرار نداشــت و حتــي در بــازي با منچســتريونايتد هم در دقايق پاياني به ميــدان رفت اما ميلاد محمدي در تركيب تيمش كاملا جا افتاده و در اكثــر بازيها به ميدان ميرود. اين دو لژيونر خوب كشورمان منتظر دعوت به تيم ملي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.